רישיון מנוף

מנוף סל

המנוף, או העגורן בשמו הנוסף, הינו כלי מכני הנדסי כבד אשר נמצא בשימוש בתעשיות רבות במשק הישראלי. בין תעשיות אלו נמנות תעשיית הבנייה והנדל"ן, תעשיית ההובלות, תעשיית הניקיון והתחזוקה ועוד. אמנם המנוף הינו כלי פופולרי מאוד ונפוץ, אך לא כל אדם יכול לתפעל אותו. לשם תפעולו, נדרשים רישיונות בהתאם לסוג הפעילות וסוג המנוף. במאמר זה נסביר אילו רישיונות צריך על מנת לתפעל מנוף.

הצורך ברישיון והגורם המפקח

רישיון הינו אישור המקנה לבעליו זכות חוקית (או לפי חוק או לפי תקנה) לבצע פעולה מסוימת. קיימים סוגים שונים של רישיונות בהתאם לאופי הפעילות. הרישיון המוכר ביותר אשר כולנו נתקלים בו בתצורה כזו או אחרת באיזשהו שלב בחיינו, הוא רישיון הנהיגה. הרישיונות השונים מוסדרים על ידי רגולטור, קרי, סוכנות או גוף ממשלתית כזה או אחר. למשל, רישיונות הנהיגה מוסדרים ע"י משרד התחבורה. בכל הנוגע למנופים, הרגולטור הינו משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים.

מעבר להיותו של הרישיון דרישה חוקית אשר בלעדיה לא ניתן לבצע את הפעולה שלשמה הוא נדרש, מדובר במעין תו-תקן. בכדי לקבל את הרישיון, אותו אדם נדרש ללמוד חומר מקצועי מסוים, לתרגל את העבודה יחד עם גורם מפקח ולגשת למבחן הרישוי הממשלתי. למעשה, הרישיון מתפקד כמעין תו תקן שאותו אדם המחזיק בו אכן הוסמך ע"י גורמים מקצועיים והוא בעל ידע מקצועי רחב דיו בשביל לבצע את אותה הפעולה.

רישיון מנוף

רישיון מנוף בישראל

כאמור, משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים הוא הרגולטור בתחום המנופים בישראל. לשם כך, התקין המשרד את "תקנות הבטיחות בעבודה (עגורנאים, מפעילי מכונות הרמה אחרות ואתתים), תשנ"ג-1992". בתקנות אלו מוסדר תחומים רבים הנוגעים לפעילות מנופים, ובין היתר נקבע בסעיף 2(א) כי "לא יופעל עגורן אלא בידי עגורנאי מוסמך שבידו תעודת הסמכה תקפה להפעלת עגורן מסוג ודרגת עומס מתאימים". למעשה, זוהי הדרישה החוקית לרישיון המנוף. עוד נקבע בס' 2(ב) כי "לא יפעיל אדם עגורן אלא אם כן הוא עגורנאי מוסמך שבידו תעודת הסמכה תקפה להפעלת עגורן מסוג ודרגת עומס מתאימים". כלומר, יש דרגות שונות למנופים שונים, ובחלקי המאמר הבאים המידע הרלוונטי יפורט לגבי הרישיונות השונים. בחוק, סוגי הרישיונות השונים מחולקים לפי סוגים ודרגות, אשר כל אחד מותאם לסוג העגורן והמשקל שהוא יכול להניף.

רישיון סוג א' עבור עגורן מסוג צריח

על פי התקנות, עגורן צריח הינו "עגורן בעל צריח או תורן אשר בחלקו העליון זרוע הנושאת את אונקל העגורן שעליו תולים את המטען והוא מופעל בחשמל". בתוך קטגוריה זו יש סוגים שונים של עגורנים. למשל, עגורן טלסקופי שמשמש לרוב באתרי בנייה, ובו הצריח של המנוף ניתן להגבהה והנמכה, כלומר, הגבוה של העגורן הזה הוא מוגבל, אולם הוא קל ומהיר ופירוק והרכבה. עגורן נוסף הינו עגורן חוליות אשר גם כן נפוץ באתרי בנייה, אשר נבנה באופן מודולרי (בחלקים) ואפשר להגביה את המגדל על ידי הוספת חלקים שונים לצריח.

לפי סעיף 23 לתקנות המוזכרות לעיל, בכדי לתפעל את עגורן הצריח על סוגיו השונים נדרש רישיון מסוג א'. רישיון זה מחולק לדרגות שונות, קרי, דרגות העומס של הציוד שמורם. דרגה 1 הינה דרגה המוגבלת למשקל של 3 טון. דרגה 2 הינה דרגה המוגבלת למשקל של עד 12 טון. דרגה 14 הינה דרגה ללא הגבלת עומס.

רישיון מנוף

רישיון סוג ב' עבור עגורן נייד

על פי התקנות, עגורן נייד הינו "מכונת הרמה בעלת זרוע הנושאת אונקל שעליו תולים את המטען, למעט עגורן המותקן על רכב מנועי לצורך הרמת רכב וגרירתו ולמעט עגורן ללא הנעה ובהפעלה בכוח ידני בלבד". סוג זה של מנוף הינו מנוף אשר מתקפל, גודלו גדול מאוד והוא מותקן על ידי משאית כבדה. ישנם סוגים שונים של עגורנים ניידים.

לפי סעיף 23 לתקנות המוזכרות לעיל, בכדי לתפעל את עגורן הצריח על סוגיו השונים נדרש רישיון מסוג ב'. בדומה לשאר הרישיונות, הרישיון מחולק לדרגות עומס שונות בהתאם לעומס הציוד המורם. דרגה 1 הינה דרגה המוגבלת למשקל של עד 30 טון. דרגה 2 הינה דרגה המוגבלת למשקל של עד 90 טון. דרגה 3 הינה דרגה המוגבלת למשקל של עד 150 טון. דרגה 4 הינה דרגה שאינה מוגבלת למשקל כלשהו.

רישיון סוג ג' עבור עגורן גשר עילי או עגורן שער

על פי התקנות, עגורן גשר עילי הינו "עגורן שהגשר שלו נשען, בכל אחד מקצותיו, על מרכב שגלגליו נעים על מסילה עילית, למעט עגורן המופעל בכוח ידני בלבד; ולמעט עגורן שעומס העבודה הבטוח שלו אינו עולה על 1000 ק"ג". עגורן שער הינו "עגורן גשר עילי שקצותיו מורכבים על עמודים המצוידים בגלגלי נסיעה במפלס הקרקע או הרצפה". כלומר, עגורן מסוג שער הינו למעשה תת-סוג של עגורן גשר עילי. במילים אחרות, עגורן גשר הינו עגורן שמורכב משתי מסילות שביניהן ישנה קורה שמחברת באופן אופקי, ועילה ישנה אנקול או צבת שמשמשים להרמת הציוד.

לפי סעיף 23 לתקנות המוזכרות לעיל, בכדי לתפעל עגורנים מסוג זה על סוגיהם השונים נדרש רישיון מסוג ג'. בשונה משני הרישיונות שפורטו לעיל, כאן העגורנים מחולקים בהתאם לקיומו של תא מפעיל בעגורן. למעשה, רישיון סוג ג' מדרגה 1 מוגבל למנופים ללא תא מפעיל, בעוד שרישיון מסוג ג' מדרגה 2 אינו מוגבל וניתן להשתמש במנוף עם או בלי תא מפעיל.

רישיון מנוף

רישיון סוג ד' עבור עגורן להעמסה עצמית

על פי התקנות, עגורן נייד הינו "מכונת הרמה בעלת זרוע הנושאת אונקל שעליו תולים את המטען, למעט עגורן המותקן על רכב מנועי לצורך הרמת רכב וגרירתו ולמעט עגורן ללא הנעה ובהפעלה בכוח ידני בלבד". סוג זה של מנוף הינו מנוף אשר מתקפל, גודלו גדול מאוד והוא מותקן על ידי משאית כבדה. ישנם סוגים שונים של עגורנים ניידים.

לפי סעיף 23 לתקנות המוזכרות לעיל, בכדי לתפעל את עגורן הצריח על סוגיו השונים נדרש רישיון מסוג ב'. בדומה לשאר הרישיונות, הרישיון מחולק לדרגות עומס שונות בהתאם לעומס הציוד המורם. דרגה 1 הינה דרגה המוגבלת למשקל של עד 30 טון. דרגה 2 הינה דרגה המוגבלת למשקל של עד 90 טון. דרגה 3 הינה דרגה המוגבלת למשקל של עד 150 טון. דרגה 4 הינה דרגה שאינה מוגבלת למשקל כלשהו.

לסיכום

הרישיונות המפורטים מעלה הינם סוגי הרישיונות השונים המנויים בתקנות של משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים. בכדי לדעת איזה רישיון נדרש, צריך לדעת איזה מנוף רוצים לתפעל בהתאם לסוג העבודה שתבוצע. בדומה לרישיון הרכב, בשביל לקבל רישיון לתפעול מנוף יש ללמוד קורס מפעילי מנופים בהתאם לסוג המנוף, ממקום מוכר ומקצועי, לגשת אל בחינות הרישוי ולעבור אותן בהצלחה. חשוב מאוד להפעיל מנוף אך ורק אם ברשותכם הרישיון המתאים, ובשום פנים ואופן לא להפעיל מנוף ללא רישיון, שכן לא רק שמדובר בעבירה על החוק אלא מדובר בפעולה מסוכנת מאוד!

אנו ב"תומר מנופים" מתמחים במיוחד במה שנקרא "עבודה בגובה"
להיות מקצוען גם בגובה

ברשותנו כל הציוד הנדרש לביצוע כל סוגי העבודות בגובה בתחום ואנו עובדים אך ורק על פי חוקי ותקנות הבטיחות ועבודה בגובה! לצורך ביצוע עבודה בגובה אנו מעמידים לרשות לקוחותינו מנופי סל-אדם חדשים כולל אישורי מהנדס בודק בתוקף, ריתמות בטיחות וקסדות חדשות מהטובות ביותר בעולם! המנופאים שלנו, כמובן שהם מוסמכים ובעלי ההסמכה הגבוהה ביותר שקיימת בישראל, אבל, הם לא רק מנופאים, הם גם מדריכי עבודה בגובה. כך, שאם במקרה תוקף ההסמכה שלכם נגמר או לחלופין אתם צריכים לבצע קורס עבודה בגובה? תוכלו לעשות זאת בשטח בנוסף לעבודה שלכם ללא בזבוז זמן וכסף יקר!

בוא ללמוד מקצוע חדש

מוציאים רישיון למנוף ויוצאים
לדרך חדשה!

תנאי קבלה

1. מעל גיל 18. יש לצרף צילום תעודת זהות.
2. אישור סיום בית ספר – 12שנות לימוד.
3. בדיקת רופא תעסוקתי למנופאים / אתתים. מצ"ב טופס מתאים.
4. צבירת ניסיון מעשי של 80 שעות לפחות (שבועיים) בצמוד למפעיל/אתת מוסמך.

הקורס מיועד להסמכת מנופאים לפי תקנות עגורנאים, להפעלת עגורן לטעינה עצמית, מנוף הידראולי המורכב על משאית או רכב (ומיועד להעמיס ולפרוק מטענים מהרכב).

כמה פרטים ואנחנו חוזרים אליך

💬 רוצים להתייעץ?
Scan the code
דילוג לתוכן